Política de privacitat

Les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com el seu correu electrònic, seran incorporades en un fitxer del qual és responsable GISPERT GOUTAN TECNOLOGIA S.L. amb NIF B590584425 i domicili fiscal al Carrer Can Casarramona, nº 13, Pol. Ind. Matabosch, 08570 Torelló, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès.

Atenent a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’informem que les dades personals que ens faciliti en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de GISPERT GOUTAN TECNOLOGIA S.L., NIF B590584425, Carrer Can Casarramona, nº 13 del Pol. Ind. Matabosch, 08570 Torelló, amb la finalitat de canalitzar les seves consultes, els enviaments periòdics de circulars, comunicacions promocionals o publicitàries. Marcant la casella corresponent, vostè ens dona el seu consentiment perquè incorporem les seves dades al fitxer abans esmentat a efectes de rebre les comunicacions descrites anteriorment.

Les dades es podran cedir especialment a tercers quan sigui necessari per compliment d’obligacions legals i per oferta de productes i serveis.

Vostè té el dret d’accés a les dades, el de rectificar les dades inexactes, limitació d’us de les dades, portabilitat de les dades, oposició al tractament de les dades i a sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot fer-ho a: GISPERT GOUTAN TECNOLOGIA S.L. NIF B590584425 Carrer Can Casarramona, nº 13, Pol. Ind. Matabosch, 08570 Torelló.

GISPERT GOUTAN TECNOLOGIA S.L., amb NIF B590584425 i domicili fiscal al Carrer Can Casarramona, nº 13, Pol. Ind. Matabosch, 08570 Torelló, es compromet a utilitzar les seves dades recollides mitjançant aquest formulari únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. L'interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.